Pakalpojumi

Mēs sniedzam plaša spektra pakalpojumus.

 • Automātisko ugunsgrēka atklāšanas trauksmes iekārtu montāža un tehniskā projekta izstrāde.
 • Automātiskā ugunsgrēka trauksmes izziņošanas iekārtu montāža un tehniskā projekta izstrāde.
 • Apsardzes signalizācijas montāža un tehniskā projekta izstrāde.
 • Piekļuves kontroles montāža un tehniskā projektu izstrāde.
 • Videonovērošanas montāža un tehniskā projekta izstrāde.
 • Radio linku risinājumi (signāls tiek pārraidīts pa gaisu).
 • Kabeļu risinājumi.
 • Namruņu sistēmu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • Telefonu/Datoru tīklu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • TV tīklu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • Gāzes dzēšanu sistēmu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • Iekšējo 230V tīklu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • Zibens aizsardzības montāža un tehnisko projektu izstrāde.
 • Inteliģento ēku automatizācijas sistēmu izbūve un projektēšana.
 • Ugunsdzēsības atklāšanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīviem.
 • Sprinkleru sistēmu apkalpošana un serviss.